info@warmbud.com.pl, tel: + 48 515 291 305

Zakres szczegółowy oferty obejmuje sporządzanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach, wykonywanie „Projektów Budowlanych” i uzyskanie w imieniu Inwestora „Pozwolenia na budowę”.

  • wniosków na potrzeby uzyskania „Warunków zabudowy i zagospodarowania terenu”,
  • wniosków na potrzeby uzyskania technicznych warunków przyłączeń poszczególnych mediów (wody, gazu, energii elektrycznej, itp.),
  • wykonywanie „Projektów Budowlanych” i uzyskanie w imieniu Inwestora „Pozwolenia na budowę”,
  • opracowywanie na podstawie wytycznych Inwestora projektów technologicznych,
  • opracowywanie projektów zagospodarowania terenu z uwzględnieniem wszystkich elementów nadziemnych i podziemnych,
  • projektów wykonawczych (dokumentacji technicznej) w branżach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci sanitarnych, elektrycznej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych, teletechnicznej, komputerowej, sygnalizacji alarmu pożaru,
  • dokumentacji przetargowej we wszystkich branżach.

Wykonanie: VEKTOR