info@warmbud.com.pl, tel: + 48 515 291 305

NADZÓR BUDOWLANY

 

 

 

  • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia procesu budowy.

  • Harmonogram realizacji.

  • Kontrola techniczna wbudowywanych materiałów, robót zgodnych ze sztuką budowlaną.

  • Kontrola stanu zaawansowania prac i płatności.

  • Końcowe rozliczenie budowy wraz z rozliczeniem finansowym budowy.

  • Opracowanie kosztorysów inwestorskich.

  • Opracowanie wniosków o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych


Wykonanie: VEKTOR