info@warmbud.com.pl, tel: + 48 515 291 305

 

Nadzór Inwestorski

Urząd wydający pozwolenie na budowę tylko w części przypadków nakłada na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Najczęściej ma to miejsce jeśli budynek lub roboty budowlane są bardzo skomplikowane bądź przewidywany jest ich istotny wpływ na środowisko.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem inwestora i to on w głównej mierze sprawuje kontrolę zgodności realizowanego projektu z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, pozwoleniem na budowę jak również jakością robót i materiałów budowlanych.

Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest szczególnie korzystne w przypadku, gdy kierownik budowy jest osobą zatrudnioną przez wykonawcę i reprezentuje jego interesy, wówczas poprzez inspektora nadzoru możemy sprawować fachową kontrolę nad jakością wykonywanych prac na budowie.

Dla kogo

 • samorządy

 • deweloperzy

 • firmy ubezpieczeniowe

 • banki

 • sądy, prokuratury

 • zarządcy, wspólnoty mieszkaniowe

Korzyści wynikające z zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego:

 • reprezentuje interesy inwestora

 • ponosi odpowiedzialność za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

 • bieżące doradztwo i świadczenie radą podczas budowy

 • ma uprawnienia do wydawania poleceń kierownikowi budowy 

 • kontrola jakości procesu budowlanego i wpisów do księgi budowy

 • inspektor na bieżąco, rzetelnie i uczciwie oceni roboty wykonane przez wykonawcę

 • pozwoli uniknąć błędów na budowie

 • pozwoli zaoszczędzić nerwów związanych z nierzetelnymi fachowcami realizującymi roboty budowlane

 • będzie kontrolował koszty budowy, tym samym obroni inwestora przed nadużyciami i naciąganiem przez wykonawcę inwestycji

 • kontroluje materiały budowlanymi zastosowane podczas budowy przez wykonawcę


Wykonanie: VEKTOR